Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

​Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικότερα το Πρόγραμμα στοχεύει:

  1. Στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στους τομείς που είναι συμβατοί με την ερευνητική δραστηριότητα, τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και με το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος.

  2. Στην επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους στην ανάλυση δεδομένων.

  3. Στην προβολή του Πανεπιστημίου διεθνώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρονται σε Ευρωπαϊκό και ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο.

  4. Στη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα, εκ των οποίων το 5ο αφιερώνεται στην συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα γίνονται 2 απογεύματα την εβδομάδα.

 

Λίστα Μαθημάτων:

Στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εξάμηνο προσφέρονται συνολικά 8 μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο προσφέρονται 4 μαθήματα επιλογής, προερχόμενα από μια λίστα μαθημάτων. 

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη οδηγό σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 εδώ.


Πρώτο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Εφαρμοσμένες Πιθανότητες – Εκτιμητική (5 ΠΜ)

Έλεγχοι υποθέσεων – Γραμμικά Μοντέλα (5 ΠΜ)

Στατιστικές Εφαρμογές με R (5 ΠΜ)

 

Δεύτερο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Τεχνικές Βελτιστοποίησης (5 ΠΜ)

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (5 ΠΜ)

Ανάλυση Χρονοσειρών και Προβλέψεις με R (5 ΠΜ)

 

Τρίτο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Ιατρική Στατιστική (5 ΠΜ)

Υπολογιστική Στατιστική με R (5 ΠΜ)

 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ από την παρακάτω λίστα προαιρετικών μαθημάτων (5 ΠΜ)

 

Τέταρτο Εξάμηνο

3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ από την παρακάτω λίστα προαιρετικών μαθημάτων (15 ΠΜ στο σύνολο) 

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εφαρμοσμένη Μπευζιανή Στατιστική (5 ΠΜ)

Στατιστική Μάθηση (5 ΠΜ)

Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστίας (5 ΠΜ)

Στατιστική Μεγάλων Διαστάσεων (5 ΠΜ)

Κλινικές Δοκιμές (5 ΠΜ)

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά με υπολογιστικές εφαρμογές σε MATLAB και PYTHON  (5 ΠΜ)

Ανάλυση Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων

 

Πέμπτο Εξάμηνο

Εκπόνηση Εργασίας (30 ΠΜ)

Μια σύντομη περιγραφή των μαθημάτων βρίσκεται εδώ​.

Ο κανονισμός  σπουδών βρίσκεται εδώ.

Το ΦΕΚ με τον κανονισμό του προγράμματος βρίσκεται εδώ​.

Προκήρυξη του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Ανάλυση Δεδομένων
Βιοστατιστική
Υπολογιστική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες