Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς Διαχείρισης Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους.​ Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη στατιστική-ποσοτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών όσον αφορά την εκτίμηση/πρόβλεψη επιχειρηματικών κινδύνων σε χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά-αναλογιστικά προϊόντα.

Το πρόγραμμα επικεντρώνει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα, εκ των οποίων το 5ο αφιερώνεται στην συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα γίνονται 2 απογεύματα την εβδομάδα.

 

Λίστα Μαθημάτων:

Σε κάθε ένα από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα προσφέρονται από τρία μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. 

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη οδηγό σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 εδώ.


Πρώτο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Πιθανότητες και εφαρμογές με την χρήση υπολογιστικών τεχνικών (5 ΠΜ)

Στατιστική και εφαρμογές με την χρήση υπολογιστικών τεχνικών (5 ΠΜ)

Αγορές Χρήματος και Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (5 ΠΜ)

 

Δεύτερο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Τεχνικές Βελτιστοποίησης και θεωρία χαρτοφυλακίου (5 ΠΜ)

Γραμμικά Μοντέλα και Ανάλυση Χρονοσειρών (5 ΠΜ)

Στοχαστικές Διαδικασίες και Αγορές Παραγώγων (5 ΠΜ)

 

Τρίτο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (5 ΠΜ)

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά με υπολογιστικές εφαρμογές (5 ΠΜ)

Ασφάλειες Ζωής – Γενικές Ασφάλειες (5 ΠΜ)

 

Τέταρτο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαχείριση Αναλογιστικού Κινδύνου – Solvency II (5 ΠΜ)

Διαχείριση Πιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (5 ΠΜ)

Ειδικά θέματα στα Ασφαλιστικά και την Χρηματοοικονομική (5 ΠΜ)

Πέμπτο Εξάμηνο

Εκπόνηση Εργασίας (30 ΠΜ)

Μια σύντομη περιγραφή των μαθημάτων βρίσκεται εδώ​. 

Ο κανονισμός  σπουδών βρίσκεται εδώ.

Το ΦΕΚ με τον κανονισμό του προγράμματος βρίσκεται εδώ​.

Προκήρυξη του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Στοχαστική και στατιστική μοντελοποίηση χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού και αναλογιστικού κινδύνου
Τεχνικές διαχείρισης κινδύνου
Τεχνικές επιλογής χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων